Εμφάνιση όλων των 10 αποτελεσμάτων

Genex Lap

Το Genex Lap® είναι ένα φυσικό προσθετικό ζωοτροφών, που συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της τροφής των κουνελιών και στην εκδήλωση των δυνατοτήτων του γενετικού δυναμικού τους στο μέγιστο βαθμό.
Αρ. Πρωτ. Υ.Α.Α. & Τ.: 54835 από 11/05/2012

Genex Pig

Το Genex Pig® είναι ένα φυσικό προσθετικό ζωοτροφών, που συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της τροφής των χοίρων και στην εκδήλωση των δυνατοτήτων του γενετικού δυναμικού τους στο μέγιστο βαθμό.
Αρ. Πρωτ. Υ.Α.Α. & Τ.: 54834 από 11/05/2012

Genex Poultry

Το Genex Poultry® είναι ένα φυσικό προσθετικό ζωοτροφών, που συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της τροφής των πτηνών και στην εκδήλωση των δυνατοτήτων του γενετικού δυναμικού τους στο μέγιστο βαθμό.
Αρ. Πρωτ. Υ.Α.Α. & Τ.: 54839 από 11/05/2012

 

Genex Sow

Το Genex Sow® είναι ένα φυσικό προσθετικό ζωοτροφών, που συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της τροφής των χοιρομητέρων και στην εκδήλωση των δυνατοτήτων του γενετικού δυναμικού τους στο μέγιστο βαθμό.
Αρ. Πρωτ. Υ.Α.Α. & Τ.: 54836 από 11/05/2012

Moldgard Σκόνη

Το Μoldgard Liquid® είναι προσθετικό ζωοτροφών με στόχο την προστασία τους από τις επιμολύνσεις με μύκητες και ζύμες.
Αρ. Πρωτ. Υ.Α.Α. & Τ.: 115148 από 26/09/2013

Optimax

Για χρήση σε σιτηρέσια και σε προμίγματα για τη βελτίωση των αποδόσεων των ζώων μέσω της προώθησης ενός ευνοϊκού μικροβιακού περιβάλλοντος
Αρ. Πρωτ. Υ.Α.Α. & Τ.: 197895 από 14/11/2011

pHorce

Το pHorce® είναι συνδυασμός ελεύθερων καρβοξυλικών οξέων και ρυθμισμένου μυρμηκικού οξέος σε ένα μοναδικό

φορέα μικρόκοκκων.

Αρ. Πρωτ. Υ.Α.Α & Τ.: 1176/81193 από 28/07/2017

Salgard G Υγρό

Πρόμιγμα οργανικών οξέων σε υγρή μορφή με στόχο την προστασία των ζωοτροφών και του πόσιμου νερού από την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό παθογόνων μικροβίων και μυκήτων.

Αρ. πρωτ.: Υ.Α.Α. & Τ.: 46419 από 08/04/2014

Salgard Σκόνη

Το Salgard® είναι προσθετικό ζωοτροφών των παραγωγικών ζώων με στόχο την προστασία τους από την ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό παθογόνων μικροβίων και μυκήτων.

Αρ. πρωτ. Υ.Α.Α. & Τ.: 204689 από 20/12/2011

Salgard Υγρό

Το Salgard υγρό είναι πρόμιγμα οργανικών οξέων σε υγρή μορφή με στόχο την προστασία των ζωοτροφών και του πόσιμου νερού από την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό παθογόνων μικροβίων και μυκήτων.

Αρ. πρωτ. Υ.Α.Α. & Τ.: 204688 από 20/12/2011