Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Opticube

Πρόμιγμα πρόσθετων υλών για τη διατήρηση των μορφολογικών ποιοτικών χαρακτηριστικών και της ακεραιότητας των συμπήκτων με στόχο τη μείωση της απώλειας των ζωοτροφών κατά τη μεταφορά τους από το παρασκευαστήριο ζωοτροφών στην εκτροφή.

Αρ. Πρωτ. Υ.Α.Α. & Τ.: 35682 από 23/03/2016