Ο ιδρυτής της Medical Products Ltd, Κωνσταντίνος Α. Βλάχος, δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της Αιμοκάθαρσης από την δεκαετία του 1960 με την εταιρεία ELMEC ΕΠΕ, με την συμβολή της οποίας πραγματοποιήθηκε η πρώτη Αιμοκάθαρση στο Λαϊκό Νοσοκομείο, στις 29 Νοεμβρίου 1969.

Επιχειρηματική συνέχεια της ELMEC ΕΠΕ αποτελεί η Medical Products Ltd που ιδρύθηκε το 1977. Μετά από 50 και πλέον χρόνια, η Medical Products Ltd εξακολουθεί να θεωρείται πρωτοπόρος στον χώρο της αιμοκάθαρσης, έχοντας οργανώσει πάνω από το 70% των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού στα Δημόσια Νοσοκομεία και κατέχοντας δυναμική παρουσία σε πλήθος Ιδιωτικών Κλινικών. Επιπλέον, εισήγαγε στην Ελλάδα καινοτόμα προϊόντα όπως σετ αρτηριοφλεβικών επικοινωνιών (shunt), βελόνες αιμοκάθαρσης (fistula needles), γραμμές αίματος (blood lines), φύσιγγες διττανθρακικών (bicarbonate cartridges), επεξεργασίες νερού για νοσοκομειακή χρήση κ.α.

Με τη δεύτερη γενιά της οικογένειας να έχει αναλάβει την διοίκηση, η εταιρεία, πλέον, δραστηριοποιείται και στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) με μηχανήματα και αναλώσιμα, εισάγοντας και διανέμοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας από την Γερμανία.

Από το 2001, η Medical Products Ltd έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον Κτηνιατρικό – Κτηνοτροφικό τομέα, αντιπροσωπεύοντας επιφανείς Οίκους του εξωτερικού με μεγάλη εμπειρία στην παραγωγή κτηνιατρικών προϊόντων, οι οποίοι λειτουργούν κάτω από αυστηρά πρότυπα ποιότητας και διαθέτουν όλες τις απαραίτητες από την νομοθεσία πιστοποιήσεις. Στόχος της είναι η παροχή προϊόντων υγιεινής και προσθετικών ζωοτροφών υψηλής ποιότητας, που συμβάλλουν στην αντικατάσταση των αντιβιοτικών αυξητικών παραγόντων στα παραγωγικά ζώα, με αποτέλεσμα τη διασφάλιση της υγείας των ζώων και, τελικά, της ποιότητας των τροφίμων ζωικής προέλευσης που φτάνουν στον τελικό καταναλωτή.