Οι πελάτες της Medical Products Ltd στον ιατρικό τομέα είναι το σύνολο των Δημόσιων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας και μεγάλο μέρος των Ιδιωτικών Κλινικών και Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως περισσότερα από 400 μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού και ΜΕΘ του Οίκου B. BRAUN AVITUM AG έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν σε Δημόσια Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές στην Ελλάδα. 

Τους πελάτες του κτηνιατρικού τομέα της Medical Products Ltd αποτελούν οι εκτροφές παραγωγικών ζώων, τα παρασκευαστήρια ζωοτροφών και τα κτηνιατρικά φαρμακεία που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και τις σύγχρονες επιταγές για την προάσπιση της δημόσιας υγείας των καταναλωτών τροφίμων ζωικής προέλευσης.