Οι αποθηκευτικοί χώροι της εταιρείας βρίσκονται στη θέση Ρύκια στη ΒΙ.ΠΕ. Ασπροπύργου. Οι χώροι αυτοί έχουν διαμορφωθεί και λειτουργούν σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές που αφορούν στην ασφάλεια και στην προστασία των εμπορευμάτων, των εργαζόμενων και της ίδιας της εγκατάστασης.

Ιδιαίτερα για τα προϊόντα φροντίζουμε να διατηρούνται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, με συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας και της υγρασίας, προκειμένου να τηρούνται απαρέγκλιτα οι προδιαγραφές αποθήκευσης που θέτουν οι κατασκευαστικοί οίκοι.
Η παράδοση των προϊόντων γίνεται με δικά μας μέσα, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι τηρούνται οι ορθοί κανόνες διανομής που είναι απαραίτητοι λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους.
Στην περίπτωση που η διανομή πραγματοποιηθεί από τρίτο, αυτός είναι πάντα μια συμβεβλημένη και εξειδικευμένη εταιρεία που δεσμεύεται για την τήρηση των κανόνων αυτών και, φυσικά, ελέγχεται γι’ αυτό.