Μπορείτε να δείτε τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας μας επιλέγοντας το έτος και το σχετικό αρχείο παρακάτω:

κλικ στο εικονίδιο για να κατεβάσετε τον ισολογισμό

κλικ στο εικονίδιο για να κατεβάσετε τον ισολογισμό

κλικ στο εικονίδιο για να κατεβάσετε τον ισολογισμό

κλικ στο εικονίδιο για να κατεβάσετε τον ισολογισμό

κλικ στο εικονίδιο για να κατεβάσετε τον ισολογισμό