Η Medical Products Ltd επενδύει στις συνεργασίες της και έχει θεσπίσει αυστηρά κριτήρια ποιότητας για την επιλογή των προμηθευτών της, οι οποίοι είναι αναγκαίο να ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της, τις απαιτήσεις που προκύπτουν από το νομικό και κανονιστικό περιβάλλον λειτουργίας της εταιρείας, και τέλος, τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τα πρότυπα που την αφορούν. Όλοι οι συνεργαζόμενοι Οίκοι συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου στον τομέα δραστηριοποίησής τους.

Ιατρικό Τμήμα

B. Braun Avitum AG

Κτηνιατρικό Τμήμα

Anpario PLC

Vital Concept SAS

EWABO by Theseo

Global Nutrition International

ICC Brazil