Γνωρίζουμε πως τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των ασθενών στους οποίους απευθύνονται, όπως και ότι η ποιοτική διατροφή και υγιεινή διαβίωση των παραγωγικών ζώων συμβάλλει στην καλή υγεία των καταναλωτών και συναισθανόμαστε την ευθύνη. Οι αποκλίσεις από τη νομοθεσία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών, ενώ για τα κτηνιατρικά προϊόντα τέτοιες αποκλίσεις μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία.

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η διακίνηση των προϊόντων μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2015, EN ISO 13485:2012, την ΔΥ8δ 1384/04 από τους οργανισμούς G-CERTi και HTCert.

Η  Πολιτική για την Ποιότητα της Ιατρικά Προϊόντα Ε.Π.Ε βρίσκεται εδώ

Ωστόσο, για την επίτευξη της απόλυτης ποιότητας είναι απαραίτητη προϋπόθεση και η αξιοπιστία του προμηθευτή του προϊόντος. Για το λόγο αυτό επιλέγουμε προμηθευτές που εφαρμόζουν συστήματα ποιότητας της σειράς ISO και διαθέτουν προϊόντα με τη σήμανση CE, ενώ αξιολογούνται σε ετήσια βάση για τα κριτήρια ποιότητας που οφείλουν να πληρούν.

Επιπροσθέτως, η Medical Products Ltd έχει θεσπίσει επιπλέον κριτήρια ποιότητας ακόμη αυστηρότερα από τα κρατικά και ευρωπαϊκά, προκειμένου να διασφαλίσει με τον πιο απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο την αδιαπραγμάτευτη ποιότητά της, τόσο σε επίπεδο προϊόντων όσο και συντήρησης, επισκευών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

null
Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
download
null
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015
download
null
Πιστοποιητικό ISO 13485:2016
download
null
Πιστοποιητικό ΔΥ8δ 1348/04
download